Spelregels

Baanregelement padel:

 • Je moet lid zijn van de vereniging om zowel tennis als padel te spelen.
 • Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebrui­kelijke tenniskleding en tennisschoenen met het juiste profiel.
 • Je mag 2 keer een introducee meenemen. Die mag voor € 7,50 per keer meespelen (betalen via de QR-code).
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen tot 19:00 uur een baan afhangen.
 • Afhangen mag alleen met je eigen geldige tennis-en padelpas. Niet voor een ander afhangen of een andere pas gebruiken.
 • Het is NIET toegestaan om de baan te reserveren voor 2 personen en vervolgens met 4 spelers te spelen. Hang dan met minimaal 3 personen af. Is de 4e speler een introducee, betaal dan € 7,50 via de QR code die naast het afhangbord hangt.
 • In de avond is het niet toegestaan om twee keer achter elkaar een baan te reserveren of af te hangen.
 • Ten allen tijden een baan reserveren/afhangen, ook wanneer het rustig is.
 • Wanneer er geen andere leden staan te wachten is het toegestaan om door te spelen totdat nieuwe spelers zich aan hebben gemeld.
 • Baanverlichting uitzetten wanneer je klaar bent met spelen en niemand na je komt.
 • Banen netjes achterlaten.
 • Schelden, vloeken en met je racket gooien horen niet thuis rond en op de tennisbaan.
 • Verboden zijn gedragingen / handelingen die naar oordeel van bestuur in strijd zijn met de goede orde zoals hinderlijk lawaai, vloeken, beklimmen van de afrastering, verontreinigen van het tennispark, etc.
 • Het sportpark is rookvrij. 

Speeltijden:

 • Enkel spel padel:      60 minuten  
 • Dubbel spel padel:   60 minuten

Padel:

Padel lijkt toch op tennis en squash? Ja dat klopt! Alleen is een padelbaan kleiner dan een tennisbaan (20 bij 10 meter) en heeft padel geen muren (zoals bij squash) maar een omheining van glas en hekwerk. Elke speelhelft, gescheiden door een net, is verdeeld in twee servicevakken en een achterveld. Padel speel je altijd met zijn vieren. Dat levert vaak genoeg nog verrassende nieuwe vriendschappen op.

De spelregels van padel lijken veel op die van tennis, zo moet de bal ook over het net en in het vak van de tegenstanders worden geslagen. Opslaan doe je echter onderhands, waarbij de bal eerst moet stuiteren achter de servicelijn voordat je serveert. Een groot verschil is dat je de bal na de stuit tegen de wand of muur mag laten komen en hem dan pas terug hoeft te slaan. Dit mag ook weer via de muur en levert vaak verrassende rally’s op.

Scoreverloop

Het scoreverloop bij padel is hetzelfde als bij tennis, namelijk 15, 30, 40 en game, met deuce bij 40-40. Bij deuce moeten twee opeenvolgende punten worden gescoord om de game te winnen. Padelwedstrijden zijn meestal “best-of-three”, oftewel tot twee gewonnen sets, waarbij een set gewonnen wordt door het team dat als eerste zes games wint met twee games verschil. Bij 6-6 wordt een tiebreak gespeeld, die gaat tot zeven gewonnen punten met twee punten verschil. Een eventuele derde set wordt als supertiebreak ofwel wedstrijdtiebreak gespeeld (tot tien punten met twee punten verschil).

Opslag

De opslag moet onderhands, waarbij de bal maximaal op de hoogte van je middel (navel) geslagen mag worden. De eerste opslag wordt vanaf de rechterkant geslagen. Vervolgens wordt de opslag afwisselend van links en rechts geslagen. Men laat de bal eenmaal stuiten achter de servicelijn (die het servicevak van 7x5m begrensd), tussen de middellijn en de zijwand. De opslag moet zonder het net te raken direct in het diagonaal gelegen servicevak van de tegenstander stuiten. De bal mag daarna de wand raken, maar niet het hekwerk (foutservice). De ontvanger kan kiezen om de bal terug te spelen voordat of nadat de bal de wand heeft geraakt. Als de bal bij een eerste of tweede service de netrand raakt en daarna in het correcte servicevak landt, wordt de opslag overgespeeld.

Spelverloop

Tijdens rally’s mag de bal slechts eenmaal de grond raken. Een speler mag kiezen om de bal te laten stuiten of hem te volleren. Een volley mag alleen niet geslagen worden als return. Zodra de bal stuit moet dat gebeuren zonder eerst een wand of het hekwerk te raken, anders is het een fout. Nadat de bal heeft gestuit mag hij de wand of het hekwerk een of meerdere keren raken voordat hij teruggespeeld wordt. De ontvanger mag de bal direct in het speelveld van de tegenstander terugslaan, of hij kan de bal via de achter- of zijwanden terugspelen. Als de bal het hekwerk raakt voordat hij over het net komt is het een fout. Als de bal via het speelveld over de wand (4 meter) of hekwerk (3 meter) wordt geslagen is het normaliter een punt; behalve als een speler buiten de kooi de bal terugspeelt. Het spel gaat door met deze regels, totdat de bal tweemaal op het speelveld stuit of een speler op een andere manier de regels overtreedt.

Dat is aardig wat informatie! Klik op CHECK THE VIDEO , dan leggen we het nog eens rustig en mét beeld voor je uit!