Privacyverklaring TV De Kaag

Privacyverklaring TPV De Kaag

Tennisvereniging De Kaag te Wervershoof respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij committeren ons aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacyverklaring wil Tennisvereniging De Kaag te Wervershoof duidelijkheid scheppen in hetgeen wij met uw persoonlijke gegevens doen.

De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

  • Persoonsgegevens
  • Bezoekersgegevens
  • Foto/Facebook
     
     

Persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te kunnen corresponderen of uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier, email of telefoon. Op deze wijze ontvangen wij uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die wij op deze wijze verzamelen, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie of informatie etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers en leden kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Tennisvereniging de Kaag te Wervershoof.

Tennisvereniging de Kaag te Wervershoof zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Tennisvereniging De Kaag te Wervershoof hier wettelijk toe wordt verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden zouden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden kunnen worden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van Tennisvereniging de Kaag te Wervershoof. Deze informatie wordt niet opgeslagen.

Foto/Facebook

Het kan voorkomen dat wij tijdens georganiseerde activiteiten van Tennisvereniging de Kaag te Wervershoof foto’s nemen. Deze kunnen worden gebruikt op onze eigen website, onze Facebook pagina en in de sportkatern van de Binding.