Geschiedenis TV de Kaag

Geschiedenis TPV De Kaag

Na vele gesprekken en enthousiasme besloot een aantal vrienden (Peter Viool, Harry Weinberg, Remond Franquinet, Paul Molenaar en Tiny Groen) naar de gemeente te gaan met als doel een tennisvereniging op te zetten. Ze moesten minimaal 100 handtekeningen verzamelen voordat het voorstel door de gemeenteraad werd doorgenomen. Met 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen, kregen ze met hakken over de sloot toestemming om twee Mateco banen aan te leggen achter de Zeehoek. Om de leden tijdens de aanleg warm te houden zijn Remond, Peter en Ank Viool begonnen met lesgeven in de Olympiahal. Ze hebben destijds een viskraam opgehaald in Medemblik (goed schoongemaakt natuurlijk) die diende als eerste clubhuis voor de tennisvereniging. In 1971 was de TV De Kaag een feit. De leden aantal bleef groeien en door ruimte gebrek zijn ze na 6 jaar verhuisd naar de Slotlaan. Rene wissing en Qui Pans hebben destijds tekeningen gemaakt. Ze wilden de kantine graag op de zonkant bouwen, maar helaas kon dat niet vanwege de weg. Door de hulp van vele vrijwilligers en plaatselijke ondernemers werd er een prachtige tennispark gerealiseerd met 4 gravelbanen. De gravelbanen bracht veel onderhoud met zich mee, gelukkig werd dit goed onderhouden door de vrijwilligers. De ledenaantal van de Kaag bleef groeien en tikte in de jaren 80 zelfs de 620 leden aan. Toen zijn er nog twee banen aangelegd en werd alles kunstgras. Na 44 geweldige jaren op de Slotlaan ontstond eind 2017 het idee om naar de Westrand te verhuizen i.v.m. veroudering van het park en het toekomstbeeld die het bestuur voor ogen had. Na bijna 3 jaar overleg en de nodige hindernissen, is TV de Kaag in 2020 verhuisd naar het prachtige park de Westrand. Met dank aan de gezamenlijke aanpak van het toenmalige bestuur, stichting de Westrand en VVW voetbal en handbal. Op 5 juli 2020 mocht medeoprichter en erelid Peter Viool samen met de jongste lid het lintje doorknippen en proosten op de toekomst van TV de Kaag op de Westrand. Inmiddels is de Westrand verrijkt met twee padelbanen en tikken we bijna de 550 leden aan. Het bruist van de energie en we hopen deze trend verder voort te zetten! 

 Jan van Wijk, Harry Weinberg, Peter Viool, Henk Volkers