Kledingplan jeugd TPV de Kaag

Doel van het kledingplan

  • Alle jeugdleden zien er uniform en representatief uit
  • Altijd een passend shirt en broekje of rokje voor alle leden
  • Goede kwaliteit van kleding  

Wat omvat het kledingplan

Het kledingplan voorziet elk jeugdlid van een shirt en een broekje/rokje (bijlage 2). Deze kleding wordt in bruikleen gegeven en blijft eigendom van TPV de Kaag. De jeugdleden nemen automatisch deel aan dit kledingplan, waarvoor de eigen bijdrage jaarlijks bij de contributie wordt geïnd.

Extra kleding

Als aanvulling op de kleding is een bijpassend trainingspak te bestellen. Dit trainingspak is géén onderdeel van dit kledingplan. Deze kleding kan op eigen kosten worden aangeschaft via teamsportwinkel.nl 

Omruilen kleding

Wanneer de kleding te klein is geworden kan deze worden omgeruild voor een grotere maat. U kunt dit aan ons doorgeven via [email protected] 

Vergoedingen

Mocht er kleding zoek- of beschadigd raken dan is het uitgangspunt dat het jeugdlid hiervoor verantwoordelijk is. Uiteraard zal de vereniging coulant omgaan met vervanging van kleding dat tijdens een wedstrijd of training beschadiging heeft opgelopen, voor zover deze schade gevolg is van normaal gebruik. Voor eventuele vervanging van kleding zal de vereniging onder de volgende voorwaarden een vergoeding vragen:

  • 1: In het eerste jaar: 100% van de aanschafwaarde
  • 2: In het 2e jaar: 75% van de aanschafwaarde
  • 3: Alle daarop volgende jaren: 50% van de aanschafwaarde Is er kleding zoekgeraakt of beschadigd? Neem dan contact op met de kledingcommissie via [email protected]

Spelregels:

- Er zal jaarlijks bij de contributie een bedrag van €10,00 worden geïnd ten behoeve van bruikleen van de kleding

- Alle jeugdleden houden de kleding totdat zij een nieuwe maat behoeven. Kleding hoeft niet jaarlijks te worden ingeleverd

- De kleding blijft eigendom van TV de Kaag

- Een ouder/verzorger tekent voor akkoord van het kledingplan op het moment dat men de kleding ontvangt

- Bij beëindiging van het lidmaatschap of bij het bereiken van de seniorenleeftijd dient de kleding ingeleverd te worden bij de jeugdcommissie. Indien dit niet wordt gedaan, zullen de vervangende kosten in rekening worden gebracht

- Ieder jeugdlid van TV de Kaag neemt automatisch deel aan het kledingplan

- Het is niet toegestaan om de kledingstukken te voorzien van een markering (bijv. naam)

- De in bruikleen gestelde kleding mag alléén tijdens tenniswedstrijden en tennistrainingen gedragen worden

- Elke lid (ouders/verzorgers) is verantwoordelijk voor het wassen volgens het wasvoorschrift (Bijlage 3 van het kledingplan)

- Het is niet toegestaan de kleding uit te lenen aan derden 

 

Bijlage 1.pdf Bijlage 2.pdf Bijlage 3.pdf