Club van 50

30 januari 2024


Vanuit de Tennis en Padel vereniging de Kaag is het idee geopperd om, net als bij de handbal en de voetbal, een Club van 50 op te richten. Een club van Meerdere personen en of bedrijven die jaarlijks een financiële bijdrage leveren van 50 euro aan onze club. Misschien is het wel wat voor jou!  

Waarom de Club van 50?

Jaarlijks komen er vanuit de leden of buiten de vereniging mooie en goede ideeën en initiatieven naar voren die geld kosten maar waar simpelweg gezegd geen geld voor is. De club van 50 zou dan uitkomst kunnen bieden. Personen of bedrijven die onze mooie vereniging een warm hart toedragen en bereid zijn om, middels een kleine vergoeding van 50 euro per jaar, de vereniging met die extra bijdrage net dat zetje in de rug geven waardoor we deze initiatieven wel te kunnen realiseren! Voorbeelden zouden kunnen zijn:

  • Een tennismuur
  • Kinderen waarvan de ouders niet de financiële middelen hebben kennis laten maken met tennis en padel
  •  Andere ideeën aangedragen vanuit de leden van de club van 50         

Wat gaan we doen als Club van 50?

  • Het mogelijk maken van initiatieven vanuit de leden van onze club
  • De club een nog meer sociaal gezicht geven
  • Eén keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor de deelnemers met de resultaten van de Club van 50 in het lopende jaar
  • Een bord in de kantine met de namen van de deelnemers en/of bedrijven 

De ingebrachte projecten zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie met daarin leden van de Club van 50. Bij goedkeuring wordt een bedrag vrijgemaakt en gelabeld voor dat project.  De commissie geeft een maal per jaar aan de deelnemers een toelichting over de besteding van de gelden op de jaarlijkse bijeenkomst.  

Wij zoeken dus naast deelnemers voor 50 euro per jaar ook nog leden (3) die in deze commissie zitting zouden willen nemen:  

Met vriendelijke groet, 

De sponsorcommissie

Carlo Bot Edwin Wiepking 

Nieuwscategorieën