Huishoudelijk regelement

Baanregelement tennis & padel:

 • Je moet lid zijn van de vereniging om zowel tennis als padel te spelen.
 • Het gebruik van de banen is alleen toegestaan in gebrui­kelijke tenniskleding en tennisschoenen met het juiste profiel.
 • Je mag 2 keer een introducee meenemen. Die mag voor € 5,- per keer meespelen (betalen via de QR-code).
 • Kinderen t/m 12 jaar mogen tot 19:00 uur een baan afhangen.
 • Afhangen mag alleen met je eigen geldige tennis-en padelpas. Niet voor een ander afhangen of een andere pas gebruiken.
 • Het is NIET toegestaan om de baan te reserveren voor 2 personen en vervolgens met 4 spelers te spelen. Hang dan met minimaal 3 personen af. Is de 4e speler een introducee, betaal dan € 5.00 via de QR code die naast het afhangbord hangt.
 • In de avond is het niet toegestaan om twee keer achter elkaar een baan te reserveren of af te hangen.
 • Ten allen tijden een baan reserveren/afhangen, ook wanneer het rustig is.
 • Wanneer er geen andere leden staan te wachten is het toegestaan om door te spelen totdat nieuwe spelers zich aan hebben gemeld.
 • Baanverlichting uitzetten wanneer je klaar bent met spelen en niemand na je komt.
 • Banen vegen en netjes achterlaten.
 • Schelden, vloeken en met je racket gooien horen niet thuis rond en op de banen.
 • Verboden zijn gedragingen / handelingen die naar oordeel van bestuur in strijd zijn met de goede orde zoals hinderlijk lawaai, vloeken, beklimmen van de afrastering, verontreinigen van het tennispark, etc.
 • Het sportpark is rookvrij. 

Speeltijden:

 • Enkel spel tennis:     45 minuten  
 • Dubbel spel tennis:  60 minuten  
 • Enkel spel padel:      30 minuten  
 • Dubbel spel padel:   60 minuten